Skip to main content

Gerd Mattsson

Som professionell konferenstolk har jag stor erfarenhet av alla slags möten: Konferenser, kongresser, företagsråd, årsstämmor mm. Som auktoriserad rättstolk har jag också erfarenhet av att tolka för utländska parter vid patenttvister, skiljeförfaranden m.m.

Jag tolkar i första hand mellan svenska och engelska, men tolkar också från tyska, norska och danska.

Jag är EU-ackrediterad och arbetar regelbundet för EUs institutioner; europeiska kommissionen, Europaparlamentet och EU-domstolen. För mig är det också en självklarhet att vara med i konferenstolkarnas globala yrkesorganisation AIIC.

Min profil på AIIC