Skip to main content

Vilken slags tolkning som passar bäst för ditt möte avgörs av en mängd olika faktorer; antalet språk, vilka språk man ska kunna lyssna på och vilka språk som också ska kunna talas, antalet deltagare och lokal, bara för att nämna några.

Simultantolkning

I nyhetsinslag från FN eller EU ser man delegater som sitter med hörlurar. Dom lyssnar på simultantolkning. Tolkarna ser man inte eftersom dom sitter i ljudisolerade kabiner och tolkar simultant, dvs samtidigt som delegaterna talar.

Simultantolkning är den allra smidigaste och bästa lösningen för större konferenser, årsstämmor och kongresser. Tolkningen stör inte dom som vill lyssna på originalet, och dom som behöver tolkning får den i realtid, direkt in i sina öron.

Simultantolkning är ansträngande, tolkarna arbetar därför i team om två eller tre och byter av varandra för att säkerställa att inget i budskapet går förlorat.

I en konferens med många språk sätter man samman tolkteam där tolkar med med olika språkkunskaper arbetar tillsammans. En tolk kanske tolkar från franska, italienska och spanska till svenska medan kollegan tolkar från tyska, nederländska och danska. Två tolkar kan på så sätt tillhandahålla tolkning till svenska från sex olika språk.

Simultantolkning kräver speciell utrustning och konferenstekniker som är vana att arbeta med just denna typ av möten. Naturligtvis hjälper jag eller mina kollegor till med den kontakten.

Viskningstolkning

Vid mindre möten, eller vid sammankomster där man behöver vara mobil, kan viskningstolkning med en ”guideväska” vara en lösning.

En guideväska är en låda med en trådlös mikrofon som tolken pratar in i, samt med trådlösa hörlurar för dom som ska lyssna på tolkning. Som namnet avslöjar är det utrustning som i främsta hand är gjord för guidade turer, och inte för tolkning. Och tolken viskar inte, utan talar med låg röst, vilket betyder att alla i tolkens närhet tvingas lyssna på såväl tolkning som original vare sig dom vill eller inte. Tolken är naturligtvis också i behov av att kunna höra talaren ordentligt för att kunna tolka, vilket begränsar de situationer där detta alternativ är lämpligt.

Viskningstolkning kan emellertid i vissa situationer vara ett alternativ till konsekutivtolkning (se nedan) om man vill spara tid.

Konsekutivtolkning

Kallas det när talaren och tolken turas om, dvs tolken lyssnar och antecknar för att sedan i efterhand återge vad talaren sagt.

Konsekutivtolkning används som regel vid små, korta möten med bara två språk och med få deltagare.

Många talar om kort respektive lång konsekutivtolkning, kort är när tolken tolkar en eller ett par meningar åt gången och är vad man ofta gör hos polis, i domstol osv. Vana konferenstolkar arbetar med en annan minnes- och anteckningsteknik och kan låta talaren prata i 5-10 minuter innan dom återger innehållet i det som sagts