Skip to main content

Konferens­tolkarna

Professionell konferenstolkning - Tolkning med kvalitet och etik

För att ge delegaterna en tolkning trogen orginalet: EU-ackrediterade konferenstolkar med medlemskap i konferenstolkarnas internationella yrkesorganisation, AIIC, International Association of Conference Interpreters.