Skip to main content

Om konferenstolkning

Konferenstolk är ingen skyddad titel utan som beställare måste du själv försäkra dig om att tolken du bokar är lämpad för uppdraget. Det kan du tex göra genom att söka i AIICs medlemsregister.

Som EU-ackrediterad tolk har jag gått igenom praktiska ackrediteringsprov i EUs regi.Medlemskapet i AIIC borgar även det för kvalitet och för professionalism. EN AIIC-tolk är bunden av organisationens regler gällande tystnadsplikt och etik, och åtar sig enbart uppdrag hen har rätt språk- och expertkunskaper för i enlighet med AIICs Code of professional ethics

I mitt nätverk har jag kollegor som även de är AIIC-medlemmar och EU-tolkar, vilket betyder att om uppdraget inte är rätt för mig, eller jag råkar vara upptagen, så hjälper jag dig vidare så du får rätt tolk för just ditt möte.
Jag och mina kollegor ger dig den professionalism som lyssnarna har rätt förvänta sig. Vi har naturligtvis också den erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med planeringen inför ett tolkat möte.

Ta gärna kontakt tidigt så kan vi tillsammans diskutera vilken utrustning som behövs, och hur mötet kan löpa på optimalt. Inte minst handlar det om att bestämma vilken slags tolkning ditt möte behöver.