Skip to main content

Distanstolkning / Remote inerpretation / Internettolkning

Vi har alla under Covid-krisen fått vänja oss vid att mötas online, och distansmöten kommer även efter pandemins slut att vara en del av vår nya vardag.

Det går faktiskt att erbjuda tolkning på distans. Emellertid krävs en hel del kunskap både om vilken utrustning som krävs och vilka plattformar som är lämpliga för olika typer av möten och olika slags tolkning. Teams kan tex fungera bra vid bilaterala möten där tolken kan tolka konsekutivt, Zoom har en tilläggsfunktion för simultantolkning, men med en hel del begränsningar som inte är lätta att känna till.

För större möten med många språk kan det krävas en plattform gjord specifikt för tolkning på distans; RSI eller Remote Simultaneous Interpretation. Det krävs också en hel del tekniska kunskaper och moderering för att ett distansmöte med tolkning ska bli bra.